Generic placeholder thumbnail

دوره آموزشی مدرسین

اطلاعات بیشتر

Generic placeholder thumbnail

دوره آموزشی بزرگسالان

اطلاعات بیشتر

Generic placeholder thumbnail

دوره آموزشی نوجوانان

اطلاعات بیشتر

Generic placeholder thumbnail

دوره آموزشی کودکان

اطلاعات بیشتر

درباره ما

آموزشگاه زبان ادیب فعالیت حرفه ای خود را در سال 1384 آغاز کرده ودر سال 1386 جهت ارایه خدمات بهتر با افتتاح شعبه برادران محیطی مجزا برای برادران و خواهران فراهم کرده است. اساتید این آموزشگاه پس از امتحان ورودی و مصاحبه ارزیابی شده و پس از گذراندن موفق دوره آموزش روش تدریس (TTC) استخدام شده و نحوه تدریس آنها به صورت مستمر از طریق کادر آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد.